Kursutbud våren 2023

Farligt gods på väg VG-23

KUNGÄLV våren 2023
1-2 februari

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods på järnväg JG-23 i kombination med Farligt Gods på Väg

KUNGÄLV våren 2023
3 februari

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö
Efter överenskommelse

Farligt gods till sjöss SG-23

KUNGÄLV våren 2023
14-15 februari

STOCKHOLM

Efter överenskommelse

Farligt gods i luften FG-23

KUNGÄLV våren 2023
28 februari – 1 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-23

KUNGÄLV våren 2023
23-25 maj

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-23

KUNGÄLV våren 2023
18-19 april

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-23

KUNGÄLV våren 2023
22-23 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Litiumbatterier med Flyg LI-23

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-23

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-23

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-23

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-23

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-23

Efter överenskommelse