Kursutbud hösten 2021

Farligt gods på väg VG-21

KUNGÄLV hösten 2021
12-13 oktober

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods på järnväg JG-21 i kombination med Farligt Gods på Väg

KUNGÄLV hösten 2021
14 oktober

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö
Efter överenskommelse

Farligt gods till sjöss SG-21

KUNGÄLV hösten 2021

20-21 oktober

STOCKHOLM

Efter överenskommelse

Farligt gods i luften FG-21

KUNGÄLV hösten 2021
2-3 november

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-21

KUNGÄLV hösten 2021
9-11 november

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-21

KUNGÄLV hösten 2021
16-17 november

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-21

KUNGÄLV hösten 2021
7-8 december

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Litiumbatterier med Flyg LI-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-21

Efter överenskommelse