Kursutbud våren 2021

Farligt gods på väg VG-21

KUNGÄLV våren 2021
23-24 februari

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods på järnväg JG-21 i kombination med Farligt Gods på Väg

KUNGÄLV våren 2021
25 februari

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö
Efter överenskommelse

Farligt gods till sjöss SG-21

KUNGÄLV våren 2021

9-10 mars

STOCKHOLM

Efter överenskommelse

Farligt gods i luften FG-21

KUNGÄLV våren 2021
3-4 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-21

KUNGÄLV våren 2021
16 – 18 mars

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-21

KUNGÄLV våren 2021
14-15 april

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-21

KUNGÄLV våren 2021
19-20 maj

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Litiumbatterier med Flyg LI-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-21

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-21

Efter överenskommelse