Kursutbud våren 2019

Farligt gods på väg VG-19

KUNGÄLV våren 2019
15-16 januari
12-13 februari
5-6 mars
14-15 maj

STOCKHOLM våren 2019
Datum kommer inom kort

Farligt gods på järnväg JG-19

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö

Farligt gods till sjöss SG-19

KUNGÄLV våren 2019
29-30 januari
26-27 februari
2-3 april

STOCKHOLM våren 2019
Datum kommer inom kort

Farligt gods i luften FG-19

KUNGÄLV våren 2019
22-23 januari
20-21 februari
26-27 mars
21-22 maj

STOCKHOLM våren 2019
Datum kommer inom kort

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-19

KUNGÄLV våren 2019
20-21 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-19

KUNGÄLV våren 2019
8-10 januari
5-7 februari
12-14 mars
7-9 maj

Litiumbatterier med Flyg LI-19

KUNGÄLV våren 2019
9 april

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-19

KUNGÄLV våren 2019
12-13 juni

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-19

KUNGÄLV våren 2019
18-19 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-19

KUNGÄLV våren 2019
Datum kommer inom kort

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Säkerhetsdatabladet SDB-19

KUNGÄLV våren 2019
Datum kommer inom kort

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-19

KUNGÄLV våren 2019
Datum kommer inom kort

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-19

KUNGÄLV våren 2019
Datum kommer inom kort

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-19

Efter överenskommelse