Kursutbud hösten 2022

Farligt gods på väg VG-22

KUNGÄLV hösten 2022
20-21 september

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods på järnväg JG-22 i kombination med Farligt Gods på Väg

KUNGÄLV hösten 2022
23 september

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö
Efter överenskommelse

Farligt gods till sjöss SG-22

KUNGÄLV hösten 2022
5-6 oktober

STOCKHOLM

Efter överenskommelse

Farligt gods i luften FG-22

KUNGÄLV hösten 2022
11-12 oktober

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-22

KUNGÄLV hösten 2022
15-17 november

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-22

KUNGÄLV hösten 2022
18-19 oktober

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-22

KUNGÄLV hösten 2022
8-9 november

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Litiumbatterier med Flyg LI-22

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-22

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-22

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-22

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-22

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-22

Efter överenskommelse