Kursutbud våren 2020

Farligt gods på väg VG-20

KUNGÄLV våren 2020
14-15 januari
10-11 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods på järnväg JG-20 i kombination med Farligt Gods på Väg

KUNGÄLV
16 januari i kombination med Farligt Gods på Väg 14-15 januari

12 mars i kombination med Farligt Gods på Väg 10-11 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö
Efter överenskommelse

Farligt gods till sjöss SG-20

KUNGÄLV våren 2020
5-6 februari
31 mars – 1 april

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods i luften FG-20

KUNGÄLV våren 2020
11-12 februari
21-22 april

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-20

KUNGÄLV våren 2020
21-23 januari
17-19 mars
12-14 maj

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-20

KUNGÄLV våren 2020
5-6 maj

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-20

KUNGÄLV våren 2020
3-4 mars

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Litiumbatterier med Flyg LI-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-20

Efter överenskommelse