Kursutbud hösten 2020

Farligt gods på väg VG-20

KUNGÄLV hösten 2020
13-14 oktober

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods på järnväg JG-20 i kombination med Farligt Gods på Väg

KUNGÄLV hösten 2020
15 oktober

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Malmö
Efter överenskommelse

Farligt gods till sjöss SG-20

KUNGÄLV hösten 2020

28-29 oktober

STOCKHOLM

Efter överenskommelse

Farligt gods i luften FG-20

KUNGÄLV hösten 2020
3-4 november

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Examinationsseminarium EX-20

KUNGÄLV hösten 2020
8 – 10 september
20-22 oktober
17-19 november

Repetitionsseminarium i tre transportslag REP3-20

KUNGÄLV hösten 2020
11-12 november

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation FMED-20

KUNGÄLV hösten 2020
8-9 december

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Litiumbatterier med Flyg LI-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Utbildning av föreståndare för fordonspyroteknik (PU), explosiva varor PU-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt gods – Risker, hantering & klassificering RHK-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Farligt avfall – Farligt Gods FA-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Juridik kring Farligt Gods JU-20

KUNGÄLV
Efter överenskommelse

STOCKHOLM
Efter överenskommelse

Skräddarsydda internutbildningar SIU-20

Efter överenskommelse