Farligt Gods till sjöss, IMDG-koden 41-22

Den internationella handeln med kemikalier ökar ständigt. Effektiva transporter med moderna Ro-Ro fartyg dominerar. Vid sjötransport av farligt gods är det viktigt ur både miljö- och säkerhetsaspekt att alla är införstådda med och följer föreskrifter, internationella konventioner och andra relevanta bestämmelser för sjötransport av farligt gods.

Målgrupp
Kursen är en lämplig grundutbildning för alla som har ansvar eller delansvar för en sjötransport av farligt gods, oavsett om man är avsändare, transportör, mottagare eller på annat sätt kommer i kontakt med godset. Utbildningen rekommenderas för blivande säkerhetsrådgivare inom transportsättet sjö.

Kursinnehåll, 2 dagar
Vi ger en bakgrund till och genomgång av Transportstyrelsens föreskrifter / IMDG-koden rörande transport till sjöss av förpackat farligt Gods. Vi går igenom begreppen ansvar, identifiering, förpackning, sam-emballering, märkning och etikettering samt dokumentation. Kursen omfattar också separeringsreglerna, begränsade och reducerade mängder samt Östersjöavtalet. Grundkursen omfattar ej klass 7, för er som skall skriva till Säkerhetsrådgivare för farligt gods kommer att få genomgång av klass 7 under Examinations-seminariet.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om bestämmelser för sjötransport av farligt gods. Deltagarna skall kunna söka och hämta uppgifter i regelverket IMDG-koden. Deltagarna skall också vara väl insatta i kraven på förpackning, märkning och etikettering, dokumentation och separeringen av gods.

Kurser Kungälv hösten 2023
Kommer inom kort

Avgift Kungälv
9 000:- / dag & deltagare

Kurser Stockholm 
Efter överenskommelse