FGC-GIB – Kunskap när du behöver den!

FGC-GIB står för Farligt Gods Center Global Information data Base och är en informationsdatabas för alla transportörer, avsändare och mottagare av farligt gods – världen över.

Läs mer här: www.farligtgods.nu

GIB:en finns tillgängligt via internet och ger enkelt och smidigt tillgång till samlad och aktuell information över gällande bestämmelser, på både svenska och engelska. Databasen är uppbyggd på regelverken för de tre transportsätten; väg, flyg och sjö.

GIB:en ger dig alltid tillgång till aktuella uppgifter precis när kunskapsbehovet uppstår.

Har du frågor som gäller specifikt för dina produkter, får du snabbt svar om hur du som avsändare ska gå tillväga.

Du som är säkerhetsrådgivare får ett effektivt hjälpmedel för att t.ex. säkerställa uppgifter om de bestämmelser som gäller för just ditt företags verksamhet.

Vi önskar dig välkommen som användare!

Gör det lätt för dig – genom att registrera dig direkt på FGC-GIB. När du registrerats som kund, blir du omgående tilldelad ditt användarnamn och lösenord per e-post.