Juridik kring Farligt Gods

En mängd olika lagar påverkar transport av farligt gods. Få människor kan tränga in i den snårskog av regler som finns i svensk och internationell lagstiftning. Viktiga regler som påverkar transportsäkerhet, arbetsmiljö, miljö, teknisk kontroll, olyckshantering och mycket annat. Eftersom en säkerhetsrådgivare spelar en nyckelroll, krävs nödvändiga kunskaper i juridiken kring farligt gods.

Målgrupp
En juridisk utbildning och översiktskurs för säkerhetsrådgivare och andra befattningar som kräver kunskaper om juridikens inverkan på transporter av farligt gods. Utbildningen rekommenderas för blivande säkerhetsrådgivare.

Kursinnehåll, 1 dag
En genomgång av aktuell lagstiftning kring och för transport och hantering av farligt gods. Genomgång och beskrivning av systemet med säkerhetsrådgivare, arbetsuppgifter, ansvar, arbetsredskap och metoder. Kursen ger en bra översikt över juridiska frågor kring transporter och hur man finner aktuell lagstiftning och regler.

Utbildningsmål
Att ge deltagarna goda insikter i lagstiftning kring transport av farligt gods och kunskaper om systemet med säkerhetsrådgivare. Samt att kunna genomföra MSB´s prov för säkerhetsrådgivare.

Kurser Kungälv 
Efter överenskommelse

Avgift
10 300:- / dag och deltagare