Farligt Gods i luften, DGR 2023

Kraven på snabba leveranser av farligt gods gör att allt fler transporter sker med flyg. Den höga säkerhetsnivån vid flygtransporter medför att kunskaper kring flygets speciella krav är viktigt för alla som hanterar farligt gods. Kursen följer IATA:s krav.

Målgrupp
Kursen är en lämplig grundutbildning för alla som har ansvar eller delansvar för en flygtransport av farligt gods, oavsett om man är avsändare, transportör, mottagare eller på annat sätt kommer i kontakt med godset. Utbildningen rekommenderas för blivande säkerhetsrådgivare för transport med flyg.

Kursinnehåll, 2 dagar
Vi ger en bakgrund till och en genomgång av regelverket DGR:s (Dangerous Goods Regulations) allmänna bestämmelser, avsändaransvar, identifiering, förpackning, märkning, etikettering och dokumentation. Samemballering och förpackningsinstruktioner. Vi ger också en översikt över olika länders och flygbolags restriktioner och föreskrifter. Vi förklarar Excepted Quantities samt DGR:s checklista för transport av farligt gods. Grundkursen omfattar ej klass 7, för er som skall skriva till Säkerhetsrådgivare för farligt gods kommer att få genomgång av klass 7 under Examinationsseminariet.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om bestämmelser för flygtransport av farligt gods. Deltagarna skall kunna söka och hämta uppgifter i IATA:s DGR. Deltagarna skall också vara väl insatta i de speciella krav som flyget ställer på märkning och dokumentation.

Kurser Kungälv hösten 2023
Kommer inom kort

Avgift Kungälv

9 000:- / dag & deltagare

Kurser Stockholm
Efter överenskommelse