Litiumbatterier med Flyg LI-23

Mängden av litiumbatterier som transporteras ökar. Det ställs höga krav på säkerhet och kunskaper om bestämmelser kring dessa transporter.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som själva vill med hjälp av aktuell utgåva av regelverket IATA DGR få lära sig de senaste flygbestämmelserna angående avsändandet av litiumbatterier.

Kursinnehåll, 1 dag
Avsändning enligt Förpackningsinstruktion 965, Section IA, Section IB och Section II.
Avsändning enligt Förpackningsinstruktion 966, Section I och Section II.
Avsändning enligt Förpackningsinstruktion 967, Section I och Section II.
Avsändning enligt Förpackningsinstruktion 968, Section IA, Section IB och Section II.
Avsändning enligt Förpackningsinstruktion 969, Section I och Section II.
Avsändning enligt Förpackningsinstruktion 970, Section I och Section II.
Vi avslutar dagen med prov.

Utbildningsmål
Efter kursen ska deltagarna själva med hjälp av aktuell utgåva av IATA DGR kunna avsända litiumbatterier med flyg.

Kurser Kungälv 
Efter överenskommelse

Avgift Kungälv
11 000:- / deltagare