Examinationsseminarium

Farligt Gods Center anordnar examinationsseminarium för dig som skall bli säkerhetsrådgivare eller för dig som skall förnya ditt intyg. Ett tredagarsseminarium som uppdaterar dina kunskaper samt dokumentationen, viktigt inför kommande examination.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som skall bli säkerhetsrådgivare och till dig som skall förnya ditt intyg. Utifrån en god kunskapsbas fördjupar och uppdaterar du dina kunskaper inför examinationen.

Seminarieinnehåll, 3 dagar
Dag 1-3: Genomgång av hemuppgifter och uppdatering av regelverket ADR, RID, IMDG-koden och DGR samt genomgång av hemuppgifter rörande ”risker, hantering, klassificering” samt ”Juridik” inkl. fallstudie. Vi går också igenom en klass 7-uppgift samt transportklassificering av farligt avfall.
Dagarna fylls upp med valfria övningsuppgifter där deltagarna själva, efter egna behov utöver de ovan nämnda genomgångarna, formar sina egna ”utbildningsdagar”.

Seminariemål
Efter genomgånget seminarium skall deltagarna kunna uppfylla de kunskapskrav som ställs på en säkerhetsrådgivare.

Seminarium hos FGC i Kungälv hösten 2023

Efter överenskommelse

Avgift
13 000:- / dag och deltagare