Förpackning, märkning, etikettering och dokumentation
ADR/ADR-S 2023, IMDG-koden 41-22 & DGR 2023

En förutsättning för att kunna hantera farligt gods på ett säkert sätt är att det är rätt förpackat, märkt, etiketterat och dokumenterat. Avsändaren har ett stort ansvar när det gäller att alla inblandade får tillgång till korrekt information under transport av farligt gods.

Målgrupp
Alla som har ansvar eller delansvar för att farligt gods på land, till sjöss och i luften förpackas, märks, etiketteras och dokumenteras på rätt sätt. Förkunskaper i regelverken rekommenderas.

Kursinnehåll, 2 dagar
En översikt över olika emballagetyper och märkning av emballage. Genomgång av vad de olika transportslagens regelverk föreskriver när det gäller förpackning, märkning, etikettering och dokumentation.

Utbildningsmål
Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha övergripande kunskaper om emballage och kunna förpacka, märka, etikettera och dokumentera rätt.

Kurser Kungälv våren 2023
22-23 mars

Avgift
13 000:-/dag & deltagare