Farligt Gods på väg, ADR/ADR-S 2023

Mängden av kemikalier och farligt gods som transporteras på våra vägar ökar snabbt. Därför ställs allt högre krav på säkerhet och kunskaper om bestämmelser kring transport av farligt gods.

Målgrupp
Detta är en lämplig grundutbildning för alla som har ansvar eller delansvar för en vägtransport av farligt gods, oavsett om man är avsändare, transportör, mottagare eller på annat sätt kommer i kontakt med godset. Utbildningen rekommenderas för blivande säkerhetsrådgivare inom transportsättet väg.

Kursinnehåll, 2 dagar
Kursen uppfyller ADR:s krav på utbildning för alla som berörs av transporter av farligt gods på väg. Vi ger en bakgrund till och genomgång av ADR, begreppen ansvar, allmänna bestämmelser, godsdeklaration, identifiering, förpackning, samemballering, märkning och etikettering. Kursen omfattar också regelverkets olika krav när det gäller transportsätt, samlastning, skyltning, etikettering, utrustning och skriftliga instruktioner. Grundkursen omfattar ej klass 7, för er som skall skriva till Säkerhetsrådgivare för farligt gods kommer att få genomgång av klass 7 under Examinationsseminariet.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om bestämmelser för vägtransport av farligt gods. Deltagarna skall kunna söka och hämta uppgifter i regelverket ADR. Deltagarna skall också vara väl insatta i kraven på godsmärkning och dokumentation.

Kurser Kungälv hösten 2023
Kommer inom kort

Avgift Kungälv
9 000:- / dag & deltagare

Kurser Stockholm
Efter överenskommelse