Repetitionsseminarium i tre transportlag
ADR/ADR-S 2021, IMDG-koden 40-20 & DGR 2022

Som fördjupning och repetition kommer vi att gå igenom de olika regelverken samtidigt som vi tar del av de nytillkomna bestämmelserna. Vidare kommer vi i grupparbete att arbeta med övningsuppgifter.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till säkerhetsrådgivare, avsändare, transportörer, speditörer samt andra personalkategorier som behöver uppdatera redan nu goda kunskaper.

Seminarieinnehåll, 2 dagar
Repetition av regelverkens uppbyggnad och hur man identifierar, förpackar, märker, etiketterar och dokumenterar farligt gods i respektive regelverk samt hur man går tillväga vid multimodala transporter.

Seminariemål
Deltagarna skall vara väl insatta i att avsända och transportera multimodala transporter av farligt gods.

Kurser Kungälv hösten 2022
18-19 oktober

Avgift Kungälv
12 000:-/ dag & deltagare