Tjänster

Säkerhetsrådgivare

Din säkerhetsrådgivare är en trygghetsgaranti

Vi kan genom avtal agera som ditt företags säkerhetsrådgivare. Om du redan utsett en säkerhetsrådgivare på ditt företag och kommit en bit på väg men behöver ytterligare stöd och råd, ställer vi gärna upp som ditt bollplank.

container

Vi hjälper till med packning av ert Farliga Gods

I godkända emballage med korrekt märkning och etikettering. Vi hjälper även till med utskrift av farligt gods dokumentation i enlighet med respektive transport regelverk.

Saknar ni Säkerhetsrådgivare för att kunna sända med farligt gods med båt och/eller flyg?, skicka godset till oss på FGC och köp den tjänsten när ni behöver den!

Vi kommer även ut till er och packar ert farliga gods på plats hos er eller där ert farliga gods finns.

Kemikaliehantering

Vi är din kunskapsbank för säker kemikaliehantering.

Vänd er till FGC om du har frågor rörande kemikaliehantering och förvaring, brandfarlig vara, tillståndskrav, kemikalieförteckning, produktregister, REACH, CLP etc.

Vi är specialister på säkerhetdatablad (SDB) och märkning av kemiska produkter och kan erbjuda:

  • Skräddarsydda SDB för just era produkter
  • Förslag till produktetikett
  • SDB och etikett på flertalet språk
  • Klassificering av kemiska produkter i överlåtelse (CLP)
  • Klassificering av farligt gods i transport
  • Kontroll av era SDB och märkning – uppfyller ni dagens lagkrav

kemikalier

Farligt avfall

För vår miljös skull

Vi hjälper dig att reda ut begreppen och kan svara på frågor rörande hela avfallskedjan. Oavsett om det gäller insamling, transport eller behandling av avfallet så kan vi hjälpa dig.

Farligt Gods Center AB

är din samarbetspartner för helhetslösningar inom området transport av farligt gods. Utifrån ditt företags behov kan vi tillsammans förbättra rutiner, effektivisera dokumenthanteringen och utveckla arbetsmetoder.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på 0303-20 60 60!

Vi är alltid ett antal säkerhetsrådgivare på plats för att hjälpa dig, svara på dina frågor eller för att ta emot din order!