Farligt Gods på järnväg, RID/RID-S 2023

Stora mängder av kemikalier och farligt gods transporteras på våra järnvägar dagligen. Det ställs allt högre krav på säkerhet och kunskaper om regelverk kring godshanteringen.

Målgrupp
Detta är en lämplig grundutbildning för alla som har ansvar eller delansvar för en järnvägstransport av farligt gods, oavsett om man är avsändare, transportör, mottagare eller på annat sätt kommer i kontakt med godset. Utbildningen rekommenderas för blivande säkerhetsrådgivare inom transportsättet järnväg.

Kursinnehåll, 2 dagar
Kursen uppfyller RID:s krav på utbildning för alla som berörs av transporter av farligt gods på järnväg. Vi ger en bakgrund till och genomgång av RID, allmänna bestämmelser, avsändaransvar, identifiering, förpackning, samemballering, märkning och etikettering, fraktsedel, begränsad mängd. Kursen omfattar också regelverkets olika krav när det gäller transportsätt, vagntyper, kombitrafik, samlastning, skyltning, etikettering och expressgodshanteringen. Grundkursen omfattar ej klass 7, för er som skall skriva till Säkerhetsrådgivare för farligt gods kommer att få genomgång av klass 7 under Examinationsseminariet.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om bestämmelser för järnvägstransport av farligt gods. Deltagarna skall kunna söka och hämta uppgifter i regelverket RID. Deltagarna skall också vara väl insatta i kraven på godsmärkning och dokumentation.

Kurser Kungälv hösten 2023 i kombination med Farligt Gods på Väg
Kommer inom kort

Avgift Kungälv
10 000:- / deltagare