Examinationsseminarium Intensiv-19

Farligt Gods Center arrangerar Examinationsseminarium Intensiv i Karlstad 1-2 oktober

Examinationen görs den 3 oktober hos MSB Myndigheten
(bokas av deltagaren själv innan den 19 september.)

Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som skall förnya ditt intyg. Utifrån god kunskapsbas uppdaterar du dina kunskaper inför examinationen.

Seminarieinnehåll, 2 dagar
Genomgång av innehåll i regelverken ADR, RID, IMDG-koden och DGR.  Samt genomgång av risker, hantering, klassificering och juridik.

Utöver ovanstående genomgångar arbetar vi med blandade övningsuppgifter.

Sista anmälningsdagen är den 29 augusti, antalet deltagare är begränsat till max 15 personer och minimum 10 personer.

Varje deltagare tar med sig egna transportregelverk eller beställer dessa av FGC för leverans vid seminariet.

Karlstad hösten 2019
1-2 oktober

Avgift
8 890:- / deltagare